Univerzální životní principy [OLD]

karma_domino_by_keldbach-d8jhlsu

KARMA – “Co zasiješ, to sklidíš.”

1. ZÁKON PŘÍČINY A NÁSLEDKU – SPRAVEDLNOSTI.
Lidé jsou obdařeni vůlí. Stále něco ne/chceme. Jíst, spát, pracovat, bavit se. Dle chtění se rozhodujeme. A za každým rozhodnutím následuje ne/čin a jeho následek a opět rozhodnutí – reakce na vzniklý následek – Vše je na nás.
Co zaséváme, to sklízíme,
přičemž ze zrna máme klas.

 

grow

Vše se mění, jen změna trvá.


2. ZÁKON RŮSTU a VÝVOJE – na rovině přírodní, technické (materiální) i duchovní. Život je koloběh a škola. Zdokonalování, zjednodušování, duchovní posun k bezpodmínečné lásce.


3. ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI – Podobné přitahuje podobné. Na co soustředíme pozornost, to přitahujeme a takové lekce musíme absolvovat, než přitáhneme jiné – příjemné či nepříjemné, ale vždy přínosné a k lásce vedoucí.


A všemu je nadřazen ZÁKON LÁSKY – která tvoří, léčí, motivuje. Mysli dobro, mluv dobro, slyš dobro a konej dobro a dobro se Ti vrátí. Láska je odpovědí na všechno. Když nevíš, zeptej se: Co by udělala láska?

na ruce

Láska je prapodstata všeho.

Jsme součástí vesmíru a vesmír je součástí nás. Svět je naše zrcadlo. Záleží na nás, jakou mu nastavíme tvář. Vše se děje pro něco. Život v harmonii a štěstí není otázkou náhody, ale našeho pochopení a přijetí univerzálních zákonů. Je otázkou vědomého rozhodnutí žít v lásce.

VŠE JE DOBRÉ!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial