Rodinné – systemické konstelace

Rodinné konstelace jsou zážitkovou metodou rozvoje osobnosti, sebepoznávání a psychoterapie. Umožňují názorně ukázat a pocítit souvislosti a vztahy mezi členy rodiny, případně členy širších systémů. Jejich tvůrcem je Bert Hellinger. Metoda je používána v terapii a poradenství.

konstelace modre branaJsou cestou k odhalení příčin zažitých vzorců chování. Ty si přenášíme z generace na generaci a často nás v životě přivádí do stále stejných, nepříjemných situací. Konstelace nám umožní podívat se na situace jinak, než jsme zvyklí. A na základě uvědomění, že ne vše je tak, jak se zdá, dokážete změnit přístup k sobě, k druhým i k událostem, které v průběhu konstelací “na scéně” vyvstanou. Pochopíte například, proč potkáváte stále stejný typ mužů. Proč se vám nedaří najít smysluplnou, dobře placenou práci. Proč si nerozumíte se svou matkou. Kde to vzniklo a co se s tím dá dělat.


Bert Hellinger, zakladatel rodinných konstelací, se narodil v roce 1925. Největší vliv na jeho pozdější práci mělo jeho dětství a rodiče, jejichž zvláštní forma víry poskytovala rodině imunitu proti tehdejšímu Národnímu Socialismu. Druhý největší vliv na něj mělo jeho dětské přání stát se knězem. Ve svých 20ti letech vstoupil do Katolického náboženského řádu a začal dlouhý proces očisty těla, mysli a duše a to v tichosti, ve studiích, v přemítání a meditaci.

Jeho pozdější práci také hodně ovlivnilo 16 let v Jižní Africe, kde působil jako misionář u kmene Zulu. Později se stal psychoanalytikem a pod vlivem skupinové dynamiky vyvinul primární terapie, transakční analýzy, různé hypno-terapeutické metody a jemu vlastí formu rodinných konstelací. Během své práce poznal, že vzorce chování ve vztazích se opakují a to napříč generacemi a v celém rodinné systému. Hellinger netvrdí, že on sám objevil něco nového, ale učinil takovou integraci, která přinesla nový přístup.


konstelace hezciV absolvování rodinných konstelací vidím v oblasti osobního růstu a zkvalitnění života velký potenciál. Obzvláště pak v kombinaci s individuálním koučovacím nebo terapeutickým sezením. Sama jsem se zúčastnila mnohých konstelací, ať už jako klient nebo asistentka terapeuta.

Úzce spolupracuji s Vivian Bellinger, která má s vedením konstelací letité zkušenosti. Pro více info nahlédněte sem: http://vivian.vesele.info/

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial