Rodičovská terapie

Rodičovská terapie rozvíjí rodičovské kompetence a napomáhá zlepšení vztahů mezi rodiči a dětmi.
  • Během individuálních sezení rozebereme výchovné styly v rodině, ujasníte si vlastní postoje, budeme pracovat na sebepoznávání a odhalení příčin vašich reakcí, posílíme zvládání nevhodného chování dětí (těch nejmenších, ale např. i teenagerů), aby pak byl každý rodič schopen dát svému dítěti dostatečnou podporu a ocenění, které je nezbytné pro jeho sebevědomí a zdravý rozvoj.
  • Ucelený blok obsahuje celkem  3 sezení. Jedno sezení trvá přibližně 60 minut. Individuálně nebo v páru. Po první schůzce určíme cíle terapie a harmonogram setkávání.
Kdy je vhodné terapii absolvovat:
  • nevhodné chování dětí – odmlouvání, záchvaty vzteku, ignorace pravidel, děti nám přerůstají přes hlavu, dělají si, co chtějí
  • konflikty a hádky mezi rodiči a dětmi a potažmo pak mezi rodiči samotnými
  • pocit, že páchám na svých dětech to, co jsem nesnášel/a na svých rodičích, neschopnost vymanit se z modelu vlastních rodičů
  • nespokojenost se sebou samým, pocit, že jako rodič selhávám a pod.
Kam se chceme dostat:
  • porozumění a respekt mezi rodiči a dětmi, nastolení demokratického výchovného stylu v rodině
  • posílení rodičovských kompetencí, odbourání výchovných metod, které nemají takový efekt, jaký si přejeme
  • poznání a přijetí vlastního životního stylu a rodinných pravidel, případně nastolení jiných
  • používání podpory a ocenění pro vytvoření pozitivní a atmosféry v rodině
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial