Nenásilná komunikace

kouzlo a moc empatie


Ve slovech JÁ A TY je nejdůležitějším slovem "A".

Zajímá Vás

Jak tvořit harmonii ve vztazích okolo sebe a uvnitř sebe?

Jak si zachovat integritu a lidskost i ve vypjatých situacích?

Jaké kompetence můžeme dětem předat,
aby jim pomáhaly vyrovnat se se svými emocemi
a efektivně řešit konflikty?

PŘIJĎTE NA SEMINÁŘ NENÁSILNÉ KOMUNIKACE


kde se dozvíte

  • Co je Nenásilná Komunikace – její základní pilíře.
  • Co přináší – umění naslouchat sobě samému i druhým.

  • Co nás přivádí do nepříjemných, komunikačních situací a jak z toho ven.

  • Návody na trénink a řešení situací s dětmi, partnerem a v práci.

    A hlavně si VYZKOUŠÍTE NEZRAŇUJÍCÍ KOMUNIKACI V PRAXI

    Metodu nenásilné komunikace (NVC) rozvinul Marshall B. Rosenberg. Je založená na naslouchání sobě a partnerovi, ochotě vnímat potřeby a pocity své i druhých. Pomáhá překonávat navyklé vzorce, řešit konflikty a rozvíjet vztahy založené na úctě a spolupráci.
    Přežiti lidského druhu závisí na naší schopnosti rozpoznat, že naše dobro a dobro těch ostatních je ve skutečnosti jedno a to samé.” (M Rosenberg)

JAKÁ JE REALITA 90%?

Jsme naučeni nevnímat své pocity a často potlačit své potřeby nebo je otevřeně nesdílet. Proto jsme často podrážděni a nespokojeni zdánlivě bez příčiny a nenaslouchajíce primárně sobě, nemáme chuť naslouchat ostatním.

PROČ?

 No, nikdo nás to neučil. Učili nás to jinak. To by se mělo a to se nedělá. To je moc málo, to je moc. Nemůžeš to a musíš ono.

CO S TÍM?

 Cílem NK není nás něco učit, jen připomenout, co je dávno v nás. Vrátit nám PŘIROZENOST, NA KTEROU JSME V PROSTŘEDÍ HODNOCENÍ JENOM ZAPOMNĚLI.

NK nám pomáhá ji začít zase žít.

UPŘÍMNOST, SOUCIT A VYJITÍ SI VSTŘÍC.

čtyři pilíře nk

POZOROVÁNÍ

Pozoruji, vnímám,  nehodnotím a popisuji vše, co se kolem děje. Co vidím, slyším, vnímám….

EMPATIE

Rozumím vlastním pocitům, bez zábran je sděluji.
A snažím se rozumět těm Tvým.

DEFINICE POTŘEBY

Vím, co potřebuji a bez zábran to sděluji.
Rád bych věděl, co potřebuješ Ty.

PROSBA

Konstruktivně žádám, prosím. A udělej to prosím, jen když budeš sám chtít.

CO ŘEKNETE, ZMĚNÍ VÁŠ SVĚT.

KDYŽ VIDÍM/SLYŠÍM …..
CÍTÍM …..
POTŘEBUJI ….
PROSÍM mohl bys ….”

dALŠÍ PŘÍKLADY

kdo vás bude provázet?

Bc.VĚRA NEKVINDOVÁ – koučka, lektorka a terapeutka v oblasti  sebepoznání, osobního rozvoje a nezraňující komunikac

Nadšená motivátorka rozvoje vašeho potenciálu. Neúnavná studentka školy života. Trpělivá šiřitelka principů Nenásilné komunikace, Pěti jazyků lásky, psychosomatiky a přirozených zákonitostí života a světa: VŠE JE DOBRÉ, NIC NENÍ NÁHODA, CO SEJEME, TO SKLÍZÍME. Karma nezná vítězů, jen rychlejších a pomalejších studentů.

kde se to koná?

Podle Vašeho zájmu a domluvy.

Hlavní působiště je v Pardubicích – Studio Spirálka, Jana Palacha 1671

přehled chystaných akcí
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial