Terapie

Terapie Vám pomůže se OSVOBODIT. Pochopit Váš životní příběh… zbavit se křivd, zlostí a lítostí. Nastolit harmonii ve vašem vnitřním i vnějším prožívání.

Terapie je vhodná, potřebujete-li pomoc například v těchto oblastech:

 • VZTAHY (partnerské krize, konflikty v rodině i mimo ni)
 • ZDRAVÍ (deprese, hněv, úzkosti, psychosomatické potíže)
 • PRÁCE (přetížení, vyhoření, nečekaná změna, konflikty v zaměstnání)
 • SEBEVĚDOMÍ (pocity méněcennosti, neporozumění, nepřijetí)
 • NESPOKOJENOST SE ŽIVOTEM (hledání smyslu života, radosti)

Jak pracuji?

 • Vycházím z kombinace psychologických směrů, převážně však z logoterapie a adleriánské individuální psychologie.
 • V individuálních případech využívám alternativní zdroje informací – Gary Chapman,  Iva Adamcová, Naomi Aldort, manželé Hicsovi a další.
 • V nalezení a pochopení životního smyslu a pochopení souvislostí životního příběhu vidím cestu k nastolení zdravé rovnováhy ve vztahu k sobě sama, druhým a životu. Ve správné motivaci potom cestu k růstu a rozvoji potenciálu ve všech směrech.

Hlavní cíle terapie:

 • Nastolení vnitřního klidu a harmonie.
 • Naplnění potřeby bezpodmínečné lásky, přijetí a pochopení každého jedince. (zažije-li to člověk jednou, změní to jeho dosavadní přesvědčení a vztah k sobě samému)
 • Naplnění potřeby respektu k jedinečnosti člověka (čímž se prohlubuje respekt k ostatním)
 • Naplnění potřeby uznání a seberealizace.   

“Každý člověk si zaslouží pochopení, úctu a lásku.”

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial