Kurandera

Pomohu vám najít cestu k životu, jaký chcete. Tel.: +420 733535501

Kurandera

„Jakmile si ujasníme myšlenky a určíme si přesný cíl, Pachamama

nám pomůže.“

„Ano, maličká. Je to on. Došla jsi až k němu, o tom není pochyb.
Přesvědčit ho, aby tě přijal do učení, bude ale komplikované.
Začni přesvědčovat sebe samu o tom, že ti nabídne svá učení.
A když na to budeš myslet, měj u toho zkřížené prsty. Mysli na
toho člověka všemi svými silami
, a když to budeš dělat dobře,
podaří se ti proniknout až do jeho mysli. Můžeš s ním mentálně
komunikovat a přimět ho, aby udělal to, co si přeješ. Musíš si být
úplně jistá, že tě přijme do učení. Nemusíš dělat nic jiného. A pak
už jen čekej. Buď trpělivá a uvidíš, že ti zavolá.
Pokud to bude
nějakou dobu trvat, rozhodně ho nevyhledávej, ani ho nijak nekontaktuj.
Netlač na pilu, všechno má svůj čas.“

“S TRPĚLIVOSTÍ SE DÁ DOBÝT SVĚT”

Když Sára odešla, otočil se kurandero ke své budoucí učednici:
„Dnešek je pro tebe mimořádný den. Pokud někdy dosáhneš
toho, co v tobě je, budeš si ho navždy pamatovat. Od této
chvíle budeš myslet jen na svůj život. Budeš každý den tvrdě
pracovat, abys lépe poznala sama sebe, protože když se budeš dobře
znát, budeš svobodná, a jen když budeš svobodná, můžeš
čelit každému problému a každému nebezpečí. Tvá sebedůvěra se
stane tvým štítem a budeš žít vědomě svůj život. Pochopíš, co ti
příroda nadělila, a naučíš se používat svoje tělo, svoji mysl i svého
ducha. Pokud projdeš úspěšně všemi zkouškami, kterým budeš
podrobena, stane se z tebe živoucí příklad velké ženy, kterou
v předchozích stoletích ztělesňovaly Akllakuny, opravdové nositelky
pokroku říše Tawantinsuyo a představitelky vesmírné vlády
čtyř regionů And.“ Kurandero pokračoval: „Budeš poutníkem, který zkoumá své
nitro.

Ve chvíli, kdy začne tvé učení, musíš se vzdát všeho pohodlí
města, své rodiny, přátel i svých povinností. Budeš tu muset
zůstat po celou dobu výuky. Vybrousíš svůj charakter, naučíš disciplíně
své tělo i mysl, probudíš svého ducha a naučíš se pěstovat
ideály. Jestli opravdu miluješ, musíš pochopit, že muž hledá
mimořádnou ženu, jednu z tisíce. Jen této ženě se zcela oddá, a teprve
když takovou ženu potká, přestane se svým věčným hledáním,“
dodal kurandero.

Jestli chceš proměnit své sny ve skutečnost, budeš se muset
naučit znát sama sebe
. Čím víc se budeš znát, tím víc se přiblížíš k
tomu,co chceš získat.“
„A co mám udělat, abych poznala sebe sama?“ zeptala se ho
Kantu.
Budeš si muset odpovědět na tyto otázky: Kdo jsem? Jaký je
můj úkol tady na zemi? Mám jasnou představu o tom, co chci od
svého života? Jsem šťastná taková, jaká jsem, nebo jenom věřím,
že tomu tak je? Jsem taková, jaká chci být, nebo taková, jakou
mě chtějí mít ostatní? Znám veškerý potenciál svého já?
Jaké jsou
mé ideály? Až si na tyto otázky odpovíš, začneš chápat hloubku
své bytosti. Naučíš se znát své silné a slabé stránky, své přednosti
i své slabosti. Tak se naučíš znát sebe sama, přijímat se takovou,
jaká jsi, a dokážeš rozhodně kráčet vstříc budoucnosti,“

„Co je to láska? Láska je pravda, zákon, dveře k
věčnosti. Na jakémkoliv místě budeš, miluj. Vždycky miluj. Jen tak
se ti podaří přiblížit se k božskému principu, protože Bůh je
láska. Láska je energie, která člověka vede k malým i velkým věcem.
Veškerý vesmír je v pohybu díky lásce. Neexistuje mocnější
energie.“ „Ale co způsobí pohyb této energie, která se nazývá láska?“
zeptala se ho. „Je to jiskra, která hýbe láskou prostřednictvím ideálů, které
se každý muž nebo žena snaží realizovat nebo učit někoho jiného.
Žena se odevzdává muži s vírou v tento ideál, vedena touhou
po jednotě, která se uskuteční prostřednictvím spojení dvou
duší. Ideály. To je to, co nutí ženu a muže kráčet buď společně,
nebo osamoceně ve snaze pochopit a poznat přírodu. Ideály
jsou jako hvězdy. Vedou poutníka temnou nocí až k cíli…,“ řekl
mistr. Když se blížila k domu, cítila, jak její tělo zaplavil klid a mír.

„Spojení mezi mužem a ženou je začátkem cesty k realizaci tohoto
ideálu. Pouze ve chvíli, kdy se muž naučí milovat, může se
přiblížit k Velkému Duchu. V hloubi svého srdce muž hledá Boha a na
cestě k němu musí být veden ženou – matkou, sestrou,
manželkou, přítelkyní, milenkou nebo jen kamarádkou. Učitelkou mu
však vždy bude žena.“

„To, co tě učím, ti pomůže rozdávat lásku, něžnost,
cit, teplo a pozornost svému vyvolenému, s nímž budeš sdílet
také jeho smutky, strachy a starosti. Naučíš se mu dávat najevo,
že ho potřebuješ, a získáš tak veškerou jeho pozornost. Láska je
umění dávat a vzájemně se obohacovat. Lásku je možné pěstovat,
můžeme jejím prostřednictvím růst nebo se jí nechat zranit, láska
může také postupně uvadat.“

…abys mohla tvořit,
musíš nejprve umět milovat,
a abys mohla milovat, musíš mít
dostatek ženské energie, jinak se nikdy nestaneš skutečnou ženou,“

Pro ženu, která si je vědoma sebe sama, je všechno
mnohem jednodušší
. Zmoudří, protože konečně zná pravdu. Je
výrazně klidnější v projevech svých emocí, protože už je schopná
svobodně vyjádřit svoji lásku a žít vlastní sexualitu beze strachu
a ostychu. Sebepoznání jí dává možnost rozeznat, kdy má dávat
a kdy ne. Jen když zná žena všechny své schopnosti, může se
přiblížit k muži a vést ho na cestě k lásce, pravdě a respektu.“

Kantu s Condorim postupovali horským masivem pomalu
vpřed. Pod nimi se stále otevírala obrovská propast. Trocha
nepozornosti a skončili by v jejích hlubinách. Poslední překážkou, kterou museli cestou nahoru překonat, byla asi metrová průrva mezi dvěma skalami. Condori ji přeskočil rychle a bez zaváhání, Kantu se ale zastavila a pohlédla dolů. Oblil ji smrtelný pot. Měla pocit, že obě skály jsou pověšené ve vzduchu. Při představě, že by se některá ze skal mohla pod vahou jejího těla utrhnout, úplně zpanikařila. Nemohla se ani pohnout. Nakonec se rozhodla skočit, ale málo se odrazila a nepodařilo se jí doskočit na druhou stranu správně. Noha jí uklouzla a její tělo začalo padat přes okraj skály do propasti. Pudem sebezáchovy se jí podařilo zachytit se oběma rukama za hranu. Tělo jí viselo dolů. Krajinou se rozlehl její zoufalý výkřik.

Najednou ucítila pevný stisk ruky, která ji jedním rozhodným smýknutím vytáhla nahoru. Byl to Condori, který ji chytil právě včas a velmi obratně ji dostal nahoru do bezpečí. Kantu měla pocit, jako by se právě znovu narodila, ale on jen pokynul hlavou ve směru cesty, jako by se vůbec nic nestalo. Ještě se leknutím celá klepala a hrdlo měla sevřené. Nevěděla, jestli plakat nebo se smát. Myslela si, že umře… a on ji ani neutěšil. Vjel do ní vztek a měla sto chutí začít křičet, ale v mysli jí najednou vytanula jeho slova: „Život je výzva a my se posuneme dál, jen když budeme riskovat. Život je křehký. Můžeme zemřít každým okamžikem, a proto se snaž žít přítomností.“ Jediné, co bylo v tu chvíli důležité, bylo to, že je naživu. Uklidnila se a přestala na to myslet. Upravila si pytel na zádech tak, aby se jí dobře šlo, a vyrazila za Condorim, který už šlapal dál. V jednu chvíli se k ní otočil a řekl: „Kdysi tu byl dřevěný můstek,ale to už je dlouho. Není těžké to přeskočit. Ty jsi ale zaváhala, a proto jsi uklouzla. To, jestli člověk v životě zvítězí, nebo utrpí porážku, závisí na tom, jakou má kuráž.“

Život je plný výzev a zkoušek, kterými
projdou jen smělí, odvážní a moudří jedinci
. Ti váhaví, nerozhodní a hloupí, zůstanou stát poražení podél cesty života. My ženy máme jen dvě možnosti: hrát si se smrtí a vyhrát, nebo žít na věčném útěku před ní a tím se zničit. Ty jsi právě riskovala svůj život.
Nejdříve jsi trochu zaváhala, ale pak ses rozhodla a rychle jsi
chytila hada za krk. V životě se nám často stane, že musíme
učinit důležité rozhodnutí ve zlomku sekundy. Jsou to rozhodnutí, ve kterých jde o život. Buď vyhrajeme, anebo prohrajeme.“

‚Odhalím ti dvě tajemství: Každý z nás má svoji vlastní cestu a svůj vlastní cíl. Když ho objevíš, musíš se pak věnovat službě ostatním lidem. Jen když budeš žít pro ostatní, budeš
žít také pro sebe
. Mezi tvou cestou a tvou službou ostatním
musí být rovnováha, jinak hrozí, že se utopíš v chaosu nebo se
staneš něčím otrokem. Naučím tě udržet si rovnováhu a
nezakopávat. Musíš být stále sama sebou: přijmi to, co jsi, a pak začni
dělat první kroky.

Druhé tajemství spočívá v uvědomění si, že strach má někdy
úplně každý. Úplně každý, rozumíš?
Žádný člověk není tohoto
pocitu zproštěn, protože je součástí lidské přirozenosti. Musíš mu čelit a získat nad ním kontrolu.
Jen tak ho dokážeš ovládnout a nakládat s ním podle svých přání.
Pamatuj si: Když necháš strach, aby nad tebou zvítězil, budeš
vždycky ta poražená a ztracená. Pokud se mu ale postavíš a rozhodneš
se ho porazit, vystavíš se nebezpečí, to je pravda, ale ukážeš
obrovskou sílu, která v tobě je. Budeš vědět, že můžeš vyhrát,
nebo prohrát, není jiná možnost. Když člověk čelí vlastnímu strachu,
z jeho nitra se uvolní velká energie, která ho přetaví v úplně
jiný druh pocitu.‘
Její slova byla najednou stále slabší a vzdálenější,
jak jsem se postupně nořila do království svého podvědomí.
Byla jsem tak unavená. Náhle se mě začala zmocňovat dřímota,
chtělo se mi jen spát a spát… Jinak mi bylo všechno jedno. A tak
jsem usnula a pak už si nic nepamatuju.

Další ukázka z knihy

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
error

Sdílet nebo nesdílet? Kniha málo pomůže, když v knihovně leží ;)