Koučink – co to je? [OLD]

Pomohu vám najít cestu k životu, jaký chcete. Tel.: +420 776 733 959

koucink Koučink je efektivní metoda rozvoje člověka, založená na partnerské bázi. Kouč není klientovi nadřazený, neudílí mu rady, nýbrž hledá řešení společně
s ním. Poskytuje mu podporu a prostor k nalezení
nejvhodnější cesty a řešení daného tématu.
Jak funguje koučink – krátké video


Kdo je kouč?
Průvodce na cestě osobního růstu. Certifikovaný profesionál.

K čemu to je?
Koučink pomáhá aktivnímu řešení životních situací, dosahování cílů a nalezení rovnováhy.

O čem to je?
Je to o Vás. O Vašem sebeuvědomění. O uvědomění vlastních schopností a odpovědnosti.
O zvyšování sebedůvěry a využití potenciálu po překonání vnitřních bariér (obavy, strachy, nedůvěra, přesvědčení – “tohle bych měl, neměl, nemohu, nejde, nedokážu…”) a domněnek, které ovlivňují vnímání sebe a druhých.

Co to konkrétně přináší?
Nadhled, sebepoznání, směr, touhu, radost, motivaci… Naučíte se jinak myslet. Pochopíte souvislosti a příčiny opakujících se vzorců jednání. Díky koučinku získáte nový úhel pohledu na nejrůznější situace a můžete snáze najít to nejlepší řešení. Jinými slovy – soustředíte se na podstatné, definujete si cíl, cesty k jeho dosažení a cítíte motivaci, vůli a chuť vzít věci do svých rukou.

Koučink dodá Vašemu životu impuls a odvahu ke změnám.


    Kdy a proč
Kdy se Vám to může hodit?
Když máte pocit, že byste ve svém životě chtěli něco jinak a nevíte co
Když víte co, ale nevíte jak
Když víte jak, ale nechce se Vám
Když se Vám i chce, ale nejde to
Když se chcete rozhodnout
Jaká témata se například mohou koučovat?
Vztahy – osobní i pracovní
Práce – změna, nové projekty, zvýšení motivace
Životní styl – strava, sport, harmonie
Time management – priority a organizace času
Jak změnit sebe sama – nalezení prvků nespokojenosti a práce na sobě

Co Vám to přinese?

Uvědomění si priorit, přání a cílů
Odvahu být sami sebou a vykročit ze své komfortní zóny
Víru, že se svým životem můžete něco dělat
Chuť a touhu začít dělat věci jinak
Jasný plán jednotlivých kroků a trpělivou podporu svého kouče


S čím budete odcházet

To Vám nikdo nezaručí :). Ale pravděpodobně

1. S urovnanými prioritami a přáními
2. S vyjasněnou představou o svých možnostech na cestě k cíli
3. S důvěrou a vírou v sebe a své schopnosti
4. S plánem – jednoho nebo více kroků, které chcete učinit
5. S elánem a usměvem na rtech

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial