Humor [OLD]

Dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život.     Seneca Lucius Annaeus

Humor je jedním z prvků génia.    Goethe

Humor je nejvznešenější formou lidských citů.   Bjornson

Smích: masáž ducha.    Karálius

Humor je největší požehnání lidstva…

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial